IMPERFECTE

deixar a desitjar SV, ésser imperfecte, defectuós (EC)

Aquest treball deixa a desitjar, podries haver-lo fet millor / La traducció que acaben de fer deixa molt a desitjar; és plena d’incorreccions (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició postverbal) (*, R-M)

ésser coixa (alguna cosa)

sortir rodó (ant.), fer rodó (ant.), sortir brodat (ant.), sense esperit (p.ext.)