IMPERFECTAMENT

a mitges SP, relativament / parcialment, incompletament (R-M, EC)

Ells protesten però només tenen raó a mitges, perquè també han comès la mateixa falta que els altres en alguna ocasió / Només ho sabia a mitges (R-M, EC)

fins a cert punt, mig mig, a mig fer, en part