IMPEDIT

estar clavat en creu SV, (estar) impedit de fer quelcom (SP)

Fins que no sàpiga l’hora que surt el tren, no hi pot anar; en aquests moments és com si estigués clavat en creu / No pot prendre cap decisió fins que no li passin tota la informació, mentrestant es troba clavat en creu (També s’usa amb el verb trobar)

no poder fer un pas SV, no poder avançar, no poder prosseguir l’acció començada (A-M)

No puc fer un pas que ell no se n’assabenti / Ens trobem en un punt mort i no podem fer un pas sense consultar-ho abans amb el director (EC, *)

tenir les mans lligades (p.ext.)

tenir la llengua lligada SV, tenir un motiu que no permet de fer una cosa, de dir una cosa / tenir un impediment per a dir allò que hom voldria (IEC, EC)

En aquesta situació no hi pot fer res, té la llengua lligada

tenir les mans lligades

lligar-se-li la llengua (a algú)

tenir les mans lligades SV, estar impedit d’obrar; tenir un motiu que no permet de fer una cosa, de dir una cosa / tenir un impediment per obrar com hom voldria (IEC, EC)

Amb aquesta clàusula nova tenim les mans lligades (IEC)

tenir la llengua lligada

tenir les mans lliures (ant.), lligar les mans (a algú) (inv.), no poder fer un pas (p.ext.)