IMPEDIMENT

a menys que SP, si no és que (R-M)

Demà penso anar-hi, a menys que plogui i m’hagi de quedar (R-M)

fora de

força major SN, motiu molt important / circumstància imprevisible o inevitable que eximeix del compliment d’una obligació (R-M, EC)

Penso anar a París la setmana que ve, si no hi ha cap força major que me’n privi / La mort de la seva mare és la força major que li ha impedit d’assistir a la reunió (R-M)

haver-hi un sis o un as (p.ext.), per naps o per cols (p.ext.)