IMPARCIAL

judici salomònic SN, judici que atorga la raó a parts iguals a cadascun dels litigants (IEC)

Aquest ha estat un judici salomònic (També s’usa amb els noms solució, tria, etc.)