IMMODÈSTIA

falsa modèstia SN, modèstia afectada (EC)

Quan diu que no es troba atractiu, no és més que falsa modèstia

modèstia a part SN, expressió usada per a atenuar el possible efecte desplaent de lloar-se a si mateix, vanar-se d’alguna cosa, etc. (EC)

Sóc el millor de la meva promoció, modèstia a part