IMMISCIR-SE

ficar el nas allà on no el demanen SV, immiscir-se / algú, ficar-se en qüestions alienes, o que no li atenyen (Fr, *)

Sap tot el que passa al poble perquè fica el nas allà on no el demanen / Sempre pregunta coses personals perquè li agrada fotre el nas allà on no el demanen (També s’usa amb el verb fotre)

ficar el nas pertot arreu, ficar-se en tot, ficar-se on no li importa, ficar-se en brocs, ficar-se on no el demanen, ficar el nas (en alguna cosa), donar nassades

fer el seu fet (ant.), fer els comptes (a algú) (p.ext.)

ficar-se en bucs SV, ficar-se en qüestions alienes, o que no ens atenyen / no posar-se en coses que no importen (R-M, A-M)

És d’aquelles persones que sempre es fica en bucs / No et fiquis en bucs i deixa que facin el que vulguin / On anava ell, menut, estevat i tot derrenclit, a ficar-se en bucs? (*, R-M, A-M)

ficar-se on no el demanen, ficar-se en brocs, ficar-se on no li importa, ficar-se en tot

no prendre candela (en alguna cosa) (ant.)

[Val. (A-M)]

ficar-se en la vida (d’algú) SV, algú, ficar-se en qüestions alienes, o que no l’atenyen

Tenia el mal costum de ficar-se en la vida dels veïns, era una xafardera / La mare sempre es ficava en la seva vida (També s’usa amb el verb fotre)

ficar-se on no li importa, ficar-se en tot, ficar-se on no el demanen

ficar-se on no el demanen SV, immiscir-se / algú, ficar-se en qüestions alienes, o que no l’atenyen (R-M, *)

Sempre es fica on no el demanen i més d’un cop l’ha fet callar / Per què et fots on no et demanen? (També s’usa amb els verbs fotre i posar) (R-M, *)

ficar el nas allà on no el demanen; ficar-se en tot; ficar-se on no li importa; ficar-se en brocs; ficar-se en la vida (d’algú); ficar cullerada (en alguna cosa); ficar el nas (en alguna cosa); entrar pertot, com el pet del dimoni

no prendre candela (en alguna cosa) (ant.), dóna recapte a casa teva (ant.), fer el seu fet (ant.), no prendre candela a un enterro (ant.), tenir mal de ventre del cagar d’altri (p.ext.), ésser una fura (p.ext.), pare Manefla (p.ext.)

ANT

dóna recapte a casa teva O, no et fiquis en allò que no t’importa (EC)

Dóna recapte a casa teva i no fiquis el nas en les vides dels altres (Només s’usa en imperatiu)

cadascú a casa seva, cada ocell al seu niu

dóna recapte de casa teva (v.f.), ficar-se on no el demanen (ant.)