IMMINENT

ésser cosa feta SV, que estarà enllestit en molt poc temps

Vols un augment de sou? És cosa feta (Només s’usa amb el verb en tercera persona del singular)

a punt (de fer alguna cosa) (p.ext.)

estar al caire (de fer alguna cosa) SV, imminent / passar alguna cosa d’una manera imminent (Fr, *)

No trigarà gaire, està al caire d’arribar (El complement és opcional)

estar leri-leri, a punt (de fer alguna cosa)

al caire de l’abisme (p.ext.)

estar leri-leri SV, estar pròxim a succeir / (estar) prop d’esdevenir-se alguna cosa (R-M, EC)

Encara no han tocat les tres, però estan leri-leri / Està leri-leri, a punt de posar-se a ploure (R-M, *)

estar si cau no cau, estar al caire (de fer alguna cosa)

estar per caure SV, estar a punt d’esdevenir-se (EC)

Els rumors diuen que està per caure el fet que deixi la política

estar si cau no cau

estar al caure (v.f.)

estar si cau no cau SV, estar a punt d’esdevenir-se (EC)

El seu ascens està si cau no cau / No està refredat, però està si cau no cau

estar per caure, estar leri-leri

a punt (de fer alguna cosa) (p.ext.), veure a venir (p.ext.)

venir a un través de cabell SV, venir prim, ésser molt imminent una cosa (A-M)

S’està ennuvolant, vindrà a un través de cabell que ens mullem

anar de poc, venir d’un pèl, anar de prim

[Mall., Men. (A-M)]