IMMEDIATESA

a la mínima SP, expressió usada per a denotar immediatesa d’alguna acció

Darrerament està molt tova: a la mínima es posa a plorar / No se’t pot dir res: a la més mínima ja saltes (També s’usa amb la forma a la més mínima)

a la mínima de canto

una mica més i (p.ext.), a cop calent (p.ext.), a l’instant (p.ext.)

a la mínima de canto SP, expressió usada per a denotar immediatesa d’alguna acció

A la mínima de canto recull les coses i se’n va: no suporta que li diguin el que ha de fer

a la mínima

una mica més i (p.ext.)

[canto: mot no registrat a l’IEC]