IMMEDIAT

la setmana entrant SD, la setmana propera / (mes, setmana) que va a entrar, que és immediat al present o al que acaba d’indicar-se (R-M, A-M)

La setmana entrant, hi haurà dues festes / El mes entrant comença el curs (També s’usa amb el nom mes) (R-M, EC)

dies entrants (p.ext.), d’avui en vuit (p.ext.)