IMITAR

fer com el forat caganer, que fa tot el que veu fer SV, es diu referint-se als qui pretenen saber fer tot el que fan els altres (A-M)

Que ho faci ton germà gran no vol dir que ho sàpigues fer tu; fas com el forat caganer, que fa tot el que veu fer (Es pot ometre la segona part de la locució) (R-M)

[Emp. (A-M)]

prendre exemple de SV, observar allò que un altre fa, per tal d’imitar-lo (EC)

Va prendre exemple del seu pare i ara tot li ha sortit millor / Pren exemple de la seva actitud i ja veuràs com te’n surts

seguir l’exemple (d’algú), seguir els passos (d’algú)

a exemple de (p.ext.)

prendre model de SV, imitar / copiar, reproduir (R-M, *)

Per aquest teixit, han pres model d’un dibuix japonès (R-M)

prendre patró de, seguir els passos (d’algú), seguir l’exemple (d’algú)

prendre per model (v.f.), a exemple de (p.ext.)

prendre patró de SV, prendre per model / copiar, reproduir (R-M, *)

Pots prendre patró del teu pare, que tota la vida va ajudar els altres (R-M)

prendre model de, seguir els passos (d’algú)

seguir els passos (d’algú) SV, imitar algú en les seves accions, anar fent el que ell fa, continuar la seva tasca (IEC)

Si vols progressar, procura seguir els passos del teu pare, que és un home d’empenta / Va seguir els passos de Rubens i esdevingué un gran pintor(R-M, *)

prendre model de, prendre patró de, seguir les petjades (d’algú), prendre exemple de, seguir l’exemple (d’algú)

ésser el nord (d’algú) (p.ext.)

seguir l’exemple (d’algú) SV, imitar / imitar algú en les seves accions, anar fent el que ell fa, continuar la seva tasca (R-M, *)

Val més que segueixis l’exemple del teu cosí i que miris de poder comprar-te un pis; les despeses que ara fas són ben inútils (R-M)

seguir els passos (d’algú), prendre exemple de, seguir les petjades (d’algú), prendre model de

ésser el nord (d’algú) (p.ext.), de referència (p.ext.)

seguir les petjades (d’algú) SV, seguir l’exemple d’algú, imitar-lo / imitar algú en les seves accions, anar fent el que ell fa, continuar la seva tasca (EC, *)

Va procurar seguir les petjades del seu mestre, però no va arribar a pintar mai tan bé com ell (R-M)

seguir els passos (d’algú), seguir l’exemple (d’algú)

ésser el nord (d’algú) (p.ext.), de referència (p.ext.)