IMATGE

en blanc i negre SP, dit de la pel·lícula, la fotografia, etc., que presenta unes tonalitats que van del blanc al negre passant pels grisos (IEC)

Un televisor en blanc i negre / Creu que les fotografies en blanc i negre poden ser més artístiques que les que són en color (EC, *)

en color (ant.)

realitat virtual SN, conjunt de sensacions òptiques i acústiques, generades artificialment mitjançant un ordinador i percebudes a través d’uns dispositius especials (pantalles, casc, ulleres, etc.) que recreen una determinada situació amb un cert grau de realisme (EC)

El món de la realitat virtual és molt apassionant i ha fet grans avenços els darrers anys