IMAGINAR

somiar perdius SV, fantasiar / imaginar-se coses que no poden ésser, donar com a cert o com a realitzable el que no és o bé és de quasi impossible realització, discórrer fantàsticament (R-M, *)

Es pensa que l’oncle el farà hereu, i això és somiar perdius, perquè l’home té altres intencions (R-M)

somiar despert, somiar ous, somiar truites, fer volar coloms