IL·LUSIÓ

castells de vent SN, projecte fantasiós / projecte visionari (R-M, IEC)

No facis castells de vent; atén-te a la realitat / Tot el que ha dit en el discurs són castells de vent: no toca mai de peus a terra (R-M)

castells en l’aire, castell de cartes

castell de vent (v.f.), viure d’il·lusions (p.ext.), somiar truites (p.ext.), tocar de peus a terra (p.ext.), escriure en l’arena (p.ext.)

castells en l’aire SN, [formar] projectes infundats, [fer-se] il·lusions (A-M)

Això que diu són castells en l’aire / Sempre està fent castells en l’aire, però mai no decideix res / Revestint ses intencions i formant castells en l’aire (*, *, A-M)

castells de vent, comptes a l’aire, castell de cartes

somiar truites (p.ext.), fer calendaris (p.ext.), tenir el cap ple de pardals (p.ext.), viure d’il·lusions (p.ext.), escriure en l’arena (p.ext.)

somni daurat SN, anhel / desig vehement (R-M, *)

El seu somni daurat és poder viatjar per terres llunyanes (R-M)