IL·LUMINAR-SE

(fig.)

esclarir-se-li la cara (a algú) O, palesar algú en el seu semblant que li ha tornat l’alegria, la tranquil·litat d’esperit, etc. (EC)

Des que la seva mare s’ha recuperat de la malaltia, se li ha esclarit la cara

eixamplar-se-li el cor (a algú) (p.ext.)