IL·LUMINAR

fer llum SV, dirigir la claror d’un llum allà on cal (EC)

Feu llum per a poder passar per aquell carreró tan fosc / Fes-me llum, que no m’hi veig! (*, EC)