IL·LIMITAT

no venir a un raig SV, no tenir importància el nombre o la quantitat d’una cosa, no tenir limitacions (A-M)

Aquí no mos ve a un raig de mala fama (A-M)

no venir d’aquí

[Mall. (A-M)]