IL·LEGIBLE

lletra de metge SN, dit per a referir-se a aquella lletra que costa de llegir

Tens lletra de metge: no entenc res del que escrius