IL·LÚS

descobrir la sopa d’all SV, pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom (EC)

Sembla que hagi descobert la sopa d’all aquest, però això que diu és sabut de tothom / Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d’all i això ja existia fa segles (S’usa normalment en forma perfectiva o com a complement del verb aspectual acabar de)

haver inventat la pólvora

haver inventat la pólvora SV, pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja existeix

Això és més vell que anar a peu, però ell es pensa que ha inventat la pólvora / Es creu que ha inventat la pólvora, però total només ha sabut resoldre un dels problemes que teníem plantejats (També s’usa amb el verb descobrir) (EC, *)

descobrir la sopa d’all