IL·LÍCITAMENT

a contrafur SP, il·lícitament / d’una manera injusta o no permesa (R-M, *)

Ha obrat a contrafur en apropiar-se d’aquestes terres, i els perjudicats volen denunciar-lo / Actuà a contrafur en l’afer i en fou denunciat (R-M)

a tort

de maljust (p.ext.)

de maljust SP, dit dels diners o béns adquirits amb mitjans il·lícits (EC)

És un plet guanyat de maljust, amb testimonis falsos / No volgué adir l’herència, perquè creia que era de maljust (R-M, Fr)

a tort

a contrafur (p.ext.), en negre (p.ext.)