IL·LÈS

bo i sa SCoord, sa i estalvi / escapat d’un perill, sense haver-ne rebut gens de dany (EC, *)

Va sortir bo i sa de l’enfonsament del vaixell

sa i estalvi, sana i salva, caure de potes com els gats

de mort (ant.), fet un sant Llàtzer (ant.), fet un Cristo (ant.)

sa i estalvi SCoord, sense haver sofert cap mal / escapat d’un perill, sense haver-ne rebut gens de dany (R-M, EC)

El cotxe ha quedat destrossat, però el conductor està sa i estalvi; només té l’espant / Va tornar sa i estalvi / Els escaladors han arribat sans i estalvis dalt del cim (R-M, EC, *)

sana i salva, bo i sa, caure de potes com els gats

de mort (ant.), fet un sant Llàtzer (ant.), fet un Cristo (ant.), fora de perill (p.ext.), amb vida (p.ext.)

sana i salva SCoord, il·lès, en bon estat després de passar un perill (A-M)

Ha retornat a casa sana i salva (IEC)

sa i estalvi, bo i sa, caure de potes com els gats

de mort (ant.), fet un sant Llàtzer (ant.), fet un Cristo (ant.), fora de perill (p.ext.), amb vida (p.ext.)