IGUALTAT

no menys que SQ, tant com / expressió usada per a denotar igualtat (EC, *)

És intel·ligent no menys que noble (EC)

tant com, tan…com

o tots lladres o tots serenos SCoord, sense distincions (R-M)

Que els uns vagin en cotxe i els altres a peu no pot ser; o tots lladres o tots serenos; si no llogueu més cotxes anirem tots a peu (R-M)

o tots frares o tots lladres, o tots moros o tots cristians

o tots moros o tots cristians SCoord, significa que la justícia ha d’ésser igual per a tothom (A-M)

No trobo just que a ells els deixin passar abans pel fet d’ésser socis: aquí o tots moros o tots cristians

o tots frares o tots lladres, o tots lladres o tots serenos

tan…com SAdv, per comparació a una manera d’ésser expressada amb la conjunció «com» (A-M)

En Pere és tan intel·ligent com en Joan

no menys que

tant com (p.ext.), menys…que (p.ext.), més…que (p.ext.)

tant com SAdv, en la mateixa proporció / correlatiu de «com» en una comparació indicadora d’igualtat (R-M, A-M)

Jo he treballat tant com ell així que exigeixo la mateixa compensació / M’agrada tant com l’anterior professor (R-M, *)

no menys que

tan…com (p.ext.), menys…que (p.ext.), més…que (p.ext.), en la mesura de (p.ext.)

tant…com SQ, correlatiu de «com» en una comparació indicadora d’igualtat / correlació que expressa una comparació indicadora d’igualtat (A-M, *)

Si els costava tant diner com féu a mon pare / Necessito tantes cadires com tu (A-M, *)