IGUALS

poder-se donar la mà SV, dues persones, ésser l’una digna de l’altra, patir dels mateixos defectes, tenir els mateixos gustos, etc. (IEC)

La Laura i l’Esteve, pel que fa a ballar, es poden donar la mà, a cap dels dos no els agrada

ésser de la mateixa estofa, fer ali, coixejar del mateix peu

ànima germana (p.ext.), esperit afí (p.ext.), ànima bessona (p.ext.)