IGUAL

a la par SP, sense haver guanyat ni perdut res, sobretot referint-se a guanys materials

Vaig estar jugant al dòmino i em vaig quedar a la par: no vaig guanyar ni perdre res

fer la pau (p.ext.)

altre tant SN, la mateixa cosa, igual (EC)

Quan vam veure que corrien, nosaltres vam fer altre tant (EC)

altres tants SQ, igual nombre (EC)

Ha treballat deu dies i ha fet festa altres tants / Ha caigut tres vegades i altres tantes s’ha aixecat (*, EC)

del mateix motlle SP, igual / dit de dues o més persones que s’assemblen molt, especialment en la manera de fer (R-M, *)

Tots els germans són del mateix motlle, tant de cara com de geni (R-M)

tallats pel mateix patró, com dues gotes d’aigua

ànima germana (p.ext.), gent del seu braç (p.ext.), ànima bessona (p.ext.)

mateix que SN, de la mateixa manera que, com si (EC)

Feia uns crits! Mateix que la matessin

tal qual SAdv, tal com és o era, sense canvi, en el mateix estat (IEC)

Li vaig deixar un llibre per a llegir i me l’ha tornat tal qual, amb els fulls sense tallar / Us el tornaré tal qual (R-M, EC)