IGNORÀNCIA

ignorància supina SN, ignorància molt gran i inexcusable (IEC)

No ha respost ni la meitat de les preguntes del test, és un cas d’ignorància supina

vés a saber O, expressió de dubte (R-M)

Diuen que ha trobat feina, vés a saber, la gent diu tantes coses! / Si té tants diners de cop, potser és que ha rebut una herència o li ha tocat la loteria, aneu a saber! (També s’usa en la segona persona del plural i en les formes de subjuntiu amb valor d’imperatiu)

qui sap, Déu ajut quan