IDENTIFICACIÓ

carnet d’identitat SN, document nacional d’identitat (EC)

Tingueu a punt el carnet d’identitat, el DNI, que us el passaré a recollir / Li han robat el moneder amb el document d’identitat a dins (També s’usa amb la forma document d’identitat)

codi de barres SN, codi format per un conjunt de números i de barres verticals negres de gruixos diferents, que conté informació relativa a un producte i que s’ha de llegir per mitjà d’un lector òptic (T)

Tots els productes del mercat tenen el seu codi de barres / A cada caixa hi ha un lector de codis de barres

roda de presos SN, corrua de presos que hom fa desfilar davant algú per veure si aquest reconeix entre ells el presumpte delinqüent (EC)

Després de l’intent de violació, la Pilar va haver d’anar a una roda de presos a veure si reconeixia el presumpte violador

roda de reconeixement

roda de reconeixement SN, pràctica policial en què la persona sospitosa és col·locada entre d’altres perquè pugui ser identificada per un testimoni

Aquella roda de reconeixement va servir per a identificar l’assassí

roda de presos