HUMILIAR

clavar un miquel (a algú) SV, donar una resposta desagradable (R-M)

Va clavar un miquel al seu subordinat i el va fer avergonyir davant de la resta de companys / No volia preguntar d’on venien per por que li clavessin un miquel; va esperar que ells mateixos ho diguessin / Com a resposta a aquella pregunta impertinent, li va fotre un miquel (També s’usa amb el verb fotre) (*, R-M, *)

clavar un moc (a algú), donar un miquel (a algú), donar una bufetada (a algú)

rebre un miquel (inv.)

deprimir l’orgull (d’algú) SV, humiliar algú / abatre l’orgull, l’arrogància d’algú (IEC, *)

Al servei militar li van deprimir l’orgull amb una patenta massa violenta

pagar la patenta (inv.), deprimir la reputació (d’algú) (p.ext.)

donar un miquel (a algú) SV, (fer un) refús, retret, menyspreu o respost inesperat i desagradable (A-M)

El meu veí dóna un miquel al seu fill cada dos per tres / Li he donat un miquel, que ja se’l mereixia (*, A-M)

clavar un miquel (a algú), donar una bufetada (a algú), clavar un moc (a algú), tirar-li figues (a algú)

rebre un miquel (inv.)

donar una bufetada (a algú) SV, fer un gran menyspreu a algú (IEC)

Va donar una bufetada a la seva xicota quan li va dir que volia deixar estar la seva relació / Li ha donat una bufetada en no acceptar la invitació que acaba de fer-li; li’n quedarà molt ressentit (*, R-M)

donar un miquel (a algú), clavar un miquel (a algú), clavar un moc (a algú)