HUMIL

de baixa condició SP, expressió usada per a indicar que algú ocupa una posició baixa o poc important dins la societat

A principi de segle, els estiuejants no es relacionaven amb la gent del poble perquè deien que eren de baixa condició

de bona condició (ant.), el baix poble (p.ext.), el poble menut (p.ext.)

el baix poble SD, les classes humils (EC)

El baix poble es va sublevar a favor de la revolució

el poble menut

de baixa condició (p.ext.), de baixa estofa (p.ext.), de baixa mà (p.ext.), gent de poc braç (p.ext.)

el poble menut SD, les classes humils

Som pobres, però ens sentim orgullosos de formar part del poble menut

el baix poble

de baixa condició (p.ext.)

home de mal recapte SN, home de mala reputació, de poca categoria social (A-M)

El criticaven perquè es feia amb un home de mal recapte (També s’usa amb els noms dona, gent i persona)

home de poc recapte

home de recapte (ant.)

home de poc recapte SN, dit de les persones de mala reputació, de poca categoria social

No li agradava relacionar-se amb homes de poc recapte (També s’usa amb els noms dona, gent i persona)

home de mal recapte

home de recapte (ant.)