HOSTILITAT

a baix SP, exclamació hostil contra algú o alguna cosa (IEC)

Volem preus justos; a baix l’especulació! A baix la tirania! (R-M)

llarga vida a (ant.), en contra de (p.ext.)