HOSTIL

ésser grec SV, poc tractable, mancat d’afabilitat (A-M)

Eixos hòmens són molt grecs (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival) (A-M)

home de pocs amics, dolç com una gatosa, tractívol com una gatosa

[Maestrat (A-M)]