HOSTATJAT

a dispesa SP, [estar] hostatjat en una casa particular (R-M)

Durant tot el curs està a dispesa a Barcelona, i a l’estiu se’n va al seu poble / Com que volgué estudiar a la Universitat estigué a dispesa en una casa de Barcelona (S’usa normalment amb els verbs estar, tenir, viure, etc.) (R-M)

tenir taula parada (p.ext.), trobar taula parada (p.ext.), a costes i despeses (d’algú) (p.ext.), a despesa (d’algú) (p.ext.)