HOSPITAL

casa de maternitat SN, hospital on troben acolliment i assistència les dones immediatament abans i després d’infantar / hospital destinat a l’assistència de parteres (IEC, EC)

La casa de maternitat sempre té els llits plens

centre de salut (p.ext.)

centre de salut SN, institució dedicada a l’atenció, la promoció i l’educació de la salut de la població compresa en una àrea determinada (IEC)

Han construït un nou centre de salut al Vallès

casa de maternitat (p.ext.), Creu Roja (p.ext.), casa de socors (p.ext.), centre d’assistència primària (p.ext.)