HOSPICI

casa de beneficència SN, hospici per a pobres, desvalguts (IEC)

Tota la roba que ja no fem servir la donem a la casa de beneficència

casa de caritat, casa de misericòrdia, centre d’acolliment

l’olla dels pobres (p.ext.)

casa de caritat SN, institució benèfica per a acollir desemparats / hospici per a pobres, desvalguts (R-M, IEC)

Aquest noi no té pares i ha estat criat a la casa de caritat / Quina desgràcia haver d’anar a raure a la casa de caritat! Però l’infant no té cap familiar que el vulgui (R-M)

casa de misericòrdia, casa de beneficència, centre d’acolliment

casa caritat (v.f.), l’olla dels pobres (p.ext.), mont de pietat (p.ext.)