HORA

hora extra SN, hora de treball fora de la jornada normal / hora treballada i comptabilitzada fora de l’espai normal o legalitzat (IEC, EC)

Aquest mes cobrarem més perquè hem treballat moltes hores extres / Demanaré de fer hores extraordinàries perquè necessito diners per a pagar la lletra del pis (També s’usa amb la forma hora extraordinària)

paga extra (p.ext.), fer hores (p.ext.)

hora punta SN, hora de màxima intensitat de trànsit en una via determinada / franja horària del matí i del vespre en què la gent es desplaça per a dirigir-se a la feina o a casa (T, *)

Com que és una hora punta trobarem molt trànsit / A les hores punta, circulen més trens de rodalies

hores punta (v.f.)

tocar hores SV, un rellotge, una campana, fer sentir els sons indicadors de les hores (EC)

El rellotge ja està instal·lat. Ara només falta comprovar que toqui hores / Ens n’anirem quan toquin les dotze / La missa acaba quan toquen els tres quarts (També s’usa amb el verb tocar seguit d’un determinant i un numeral indicant les hores i els quarts)

tocar les hores (v.f.)

un quart de SQ, al Principat, fracció horària expressada en els quarts i fraccions de quart que té una hora començada, tenint en compte que l’hora entera marcada pel rellotge n’indica l’acabament (EC)

Arribarem a un quart de dues a casa per a dinar / Tot just són dos quarts de dotze / Quedem a un quart i mig de set de la tarda / Ara mateix són quarts de quatre (També s’usa amb els numerals dos i tres. Va seguida d’un numeral que indica l’hora) (*, A-M, *, *)

en punt (p.ext.)

una hora de rellotge SQ, (una) hora completa (A-M)

Ha passat una hora de rellotge des que hem arribat