HONRADAMENT

amb el cor a la mà SP, [obrar] amb sinceritat, sense dissimul ni secrets (A-M)

Sempre parla amb el cor a la mà, és honrat i sincer / La Núria va amb el cor a la mà, és una persona que val la pena conèixer / Té el cor a la mà i no diu mai mentides (També s’usa amb la forma tenir el cor a la mà)

de cor, tenir el cor a la boca, amb la mà al pit, amb tot el cor

sortir-li del cor (a algú) (p.ext.), de bo (p.ext.)