HONOR

punt d’honor SN, allò en què es considera que consisteix l’honor d’una persona / dignitat (IEC, EC)

No ho fa per gust sinó per punt d’honor / Amb la seva actuació va demostrar fins on arribava el seu punt d’honor (EC, *)

amor propi