HOME

el sexe fort SD, els homes (EC)

Les condicions laborals de la dona, a començament del segle XXI, no són equiparables, encara, a les del sexe fort

el sexe dèbil (p.ext.), el bell sexe (p.ext.)

fills d’Adam SN, els homes (IEC)

Tots som fills d’Adam / Quan volia fer riure les seves amigues criticava els fills d’Adam

filles d’Eva (p.ext.)

l’home dels nassos SD, personatge imaginari que pren vida el darrer o el primer dia de l’any, i del qual hom diu, especialment als infants, que té tants nassos com dies té l’any (EC)

El trenta-u de desembre arriba l’home dels nassos

la màquina humana SD, organisme humà (IEC)

La màquina humana no és perfecta

sant cristià SN, expressió afectuosa amb què a vegades acompanyem una pregunta que enclou una reconvenció / nom que hom dóna a la persona que demostra massa candidesa, que ha fet una atzagaiada, etc., retraient-la-hi d’una manera afectuosa (IEC, EC)

No tallis aquesta branca, sant cristià; l’arbre quedaria mutilat i sense gràcia / Què fas, sant cristià? No veus que això és un disbarat? (R-M, IEC)

bon home (p.ext.)