HIPERDULIA

flors de maig SN, culte especial a la Verge Maria en tots els dies de maig (IEC)

Abans era tradició celebrar les flors de maig

el mes de Maria