HIPÒCRITA

anar amb ham SV, anar amb segona intenció, no ésser de confiança (A-M)

No te’n refiïs gens d’ell, perquè sempre va amb ham

fer dues cares, fer el doble joc (a algú), amagar ses ungles com es moixos, fer la puta i la Ramoneta

anar amb pell d’ovella (p.ext.), amb segones intencions (p.ext.), amb segones de canvi (p.ext.)

anar amb pell d’ovella SV, amagar les intencions amb aparença de bona voluntat (A-M)

Compte amb l’Anna, que va amb pell d’ovella

ésser un llop amb pell d’ovella

anar amb ham (p.ext.), amb segones intencions (p.ext.), amb segones de canvi (p.ext.)

cap d’ovella i garres de llop SCoord, es diu dels hipòcrites, que fingeixen amor i procuren fer mal (A-M)

Sembla molt bona persona, però té cap d’ovella i garres de llop

parlar d’ovella i mossegar de llop, cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes, tenir paraules de sant i obres de diable, tenir cara d’ovella i urpes de llop, tenir Déu en la boca i el diable en el cor, tenir mel a la boca i fel al cor

cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes SCoord, [ésser] hipòcrita / es diu dels hipòcrites, que fingeixen amor i procuren fer mal (A-M, *)

No et refiïs d’ell, que fa cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes / La Marta té cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes, no és de fiar

parlar d’ovella i mossegar de llop, cap d’ovella i garres de llop, tenir cara d’ovella i urpes de llop, tenir Déu en la boca i el diable en el cor, tenir mel a la boca i fel al cor, tenir paraules d’ovella i fets de llop, tenir dues cares

riure de les dents enfora (p.ext.)

cara de Judes SN, cara de malícia (IEC)

Va rebre’ls amb cara de Judes; no podia amagar la seva hipocresia / La seva cara de Judes ens advertia del seu engany (R-M)

cara de nyau-nyau, nyeu-nyeu

tenir cara d’ovella i urpes de llop (p.ext.), ésser un Judes (p.ext.)

cara de nyau-nyau SN, es diu dels hipòcrites (IEC)

Ell fa cara de nyau-nyau, no li facis massa cas del que et digui

cara de Judes

nyeu-nyeu (p.ext.)

dejunar després de fart SV, fingir, ésser hipòcrita (R-M)

Pot ben criticar les disbauxes dels altres; això és dejunar després de fart, que quan ell era jove, no en tenia mai prou, de festes i de tiberis (R-M)

predicar el que no es creu

ésser del coll tort SV, (ésser) hipòcrita, que fingeix devoció (A-M)

No et pensis que la Marta sigui de fiar perquè és del coll tort

ésser un llop amb pell d’ovella, ésser un puta manyac

fidel com un gos (ant.), ésser un Judes (p.ext.)

ésser un llop amb pell d’ovella SV, ésser hipòcrita, poc de fiar (EC)

No et refiïs del Lluís: és un llop amb pell d’ovella

ésser del coll tort, ésser un puta manyac, anar amb pell d’ovella

ésser un Judes (p.ext.)

ésser un puta manyac SV, (ésser un) home astut i hipòcrita, que obra malèvolament però ho dissimula (Fr)

En Manel és un puta manyac: no li expliquis cap intimitat perquè no és el que sembla / No ens en podem fiar; és una puta manyaga que no sabem quines intencions té quan ens afalaga tant (*, R-M)

ésser un llop amb pell d’ovella, ésser del coll tort, gata maula, fer la puta i la Ramoneta

gata maula SN, persona que afecta aires de quieta, d’innocent, etc. sense ésser-ho (Fr)

No t’ho dirà clarament perquè és un gata maula, però t’anirà criticant d’amagat / Això t’ha promès? Doncs t’ha fet el gata maula (R-M, *)

mosca morta, nyeu-nyeu, gata moixa, ésser un puta manyac, moixa morta, mosca balba

fidel com un gos (ant.), rentar-li la cara amb un drap brut (a algú) (p.ext.), no haver trencat cap plat (p.ext.), rentar-li sa cara amb un pedaç eixut (a algú) (p.ext.), sepulcre emblanquinat (p.ext.)

gata moixa SN, persona que afecta aires de quieta, d’innocent, etc., sense ésser-ho (Fr)

Era molt digne i molt sincer, per això no suportava els gata moixa (R-M)

mosca morta, gata maula, moixa morta, mosca balba, nyau-nyau

home de dos vents SN, home que fa dues cares, que fingeix una cosa davant algú i una altra davant els de l’altra banda / tenir dues cares (A-M, IEC)

No pots confiar en ell, és home de dos vents (També s’usa amb els noms dona, gent i persona)

tenir dues cares

home llis (ant.), fer la puta i la Ramoneta (p.ext.), fer dues cares (p.ext.), fer el doble joc (a algú) (p.ext.)

moixa morta SN, [ésser] hipòcrita, fingir bondat o devoció (A-M)

Aquesta moixa morta li donarà a entendre blanc per negre

gata moixa, gata maula, mosca morta, mosca balba

[Bal. (A-M)]

mosca balba SN, persona que té més malícia o gosadia de la que aparenta amb les maneres, el posat, etc. quan és davant algú (IEC)

Ella és una mosca balba, és més atrevida del que diu / Fa veure que és una mosca balba, però després sempre fa per manera d’obtenir el que vol

mosca morta, gata maula, gata moixa, moixa morta

fidel com un gos (ant.)

mosca morta SN, persona que té més malícia o gosadia de la que aparenta amb les maneres, el posat, etc., quan és davant d’algú / de posat inofensiu (IEC, R-M)

Sí, sí; sembla una mosca morta, però no te’n fiïs, que és de témer, aquest tipus (També s’usa amb el diminutiu mosqueta) (R-M)

mosca balba, gata maula, gata moixa, moixa morta

no haver trencat cap plat (p.ext.)

nedar i guardar la roba SCoord, ésser hipòcrita, fingir, tractar d’acontentar alhora les dues parts contràries

En aquest conflicte ell no es posarà a favor de ningú perquè neda i guarda la roba

fer dues cares, saber fer totes les cares

nyau-nyau SN, gata moixa / persona que afecta aires de quieta, d’innocent, etc., sense ésser-ho (IEC, *)

No te’l creguis gaire, que és un nyau-nyau

gata moixa, nyeu-nyeu

[Reduplicatiu]

nyeu-nyeu SN, fingidament pacífic (R-M)

Amb aquest posat de nyeu-nyeu, fa més mal que una pedregada / És una nyeu-nyeu: no te’n fiïs (R-M, EC)

gata maula, cara de Judes, nyau-nyau

cara de nyau-nyau (p.ext.)

[Reduplicatiu]

parlar d’ovella i mossegar de llop SCoord, es diu dels hipòcrites, que fingeixen amor i procuren fer mal (A-M)

No et refiïs d’ell perquè té parlar d’ovella i mossegar de llop

cap d’ovella i garres de llop, cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes, tenir paraules de sant i obres de diable, tenir cara d’ovella i urpes de llop, ungles de gat i cara de beat

predicar consciència i vendre vinagre SCoord, ésser hipòcrita, recomanar bones obres i obrar malament (A-M)

Tot i que era molt fidel, deia que no confiava en el capellà del poble perquè predicava consciència i venia vinagre

predicar el que no es creu, tenir Déu en la boca i el diable en el cor

cridar vi i vendre vinagre (p.ext.)

predicar el que no es creu SV, ésser hipòcrita (R-M)

No us deixeu entabanar pel que diu; predica el que no es creu; la seva conducta no s’adiu gens amb les seves paraules (R-M)

dejunar després de fart, dir una cosa per una altra (a algú), predicar consciència i vendre vinagre

cridar vi i vendre vinagre (p.ext.)

sepulcre emblanquinat SN, hipòcrita, expressió treta de l’evangeli / hipòcrites, que no tenen sinó les aparences de la virtut (Fr, IEC)

No et refiïs de les seves raons, perquè és un sepulcre emblanquinat / Encara queden a Espanya molts de sepulcres emblanquinats (També s’usa amb l’adjectiu emblanquit) (*, A-M)

gata maula (p.ext.)

tenir cara d’ovella i urpes de llop SV, fingir ésser bo / tenir l’aspecte de bona persona però ésser pervers (R-M, EC)

No et fiïs del seu aspecte bonhomiós; té cara d’ovella i urpes de llop; li conec uns fets molt reprovables (R-M)

parlar d’ovella i mossegar de llop, cap d’ovella i garres de llop, tenir paraules d’ovella i fets de llop, tenir paraules de sant i obres de diable, tirar la pedra i amagar la mà, cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes

amagar ses ungles com es moixos (p.ext.), cara de Judes (p.ext.)

tenir Déu en la boca i el diable en el cor SV, ésser hipòcrita (A-M)

No et creguis res del que t’ha dit perquè té Déu en la boca i el diable en el cor

tenir paraules d’ovella i fets de llop, tenir mel a la boca i fel al cor, cap d’ovella i garres de llop, cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes, parlar d’ovella i mossegar de llop, tenir cara d’ovella i urpes de llop, predicar consciència i vendre vinagre

tenir el cor a la boca (ant.)

tenir dues cares SV, ésser hipòcrita (R-M)

No et deixis enganyar per les seves paraules amables; té dues cares; tot el que ara et diu que fas bé, després ho critica (R-M)

home de dos vents, cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes

fer el doble joc (a algú) (p.ext.), fer la puta i la Ramoneta (p.ext.), fer dues cares (p.ext.), menjar amb dos plats (p.ext.)

tenir mel a la boca i fel al cor SV, ésser hipòcrita (A-M)

En aquesta família tots tenen mel a la boca i fel al cor

tenir Déu en la boca i el diable en el cor, tenir paraules d’ovella i fets de llop, cap d’ovella i garres de llop, cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes, parlar d’ovella i mossegar de llop, tenir mel a la boca i fel al cor

tenir el cor a la boca (ant.)

tenir paraules d’ovella i fets de llop SV, ésser hipòcrita (A-M)

No et refiïs d’ell, que té paraules d’ovella i fets de llop

tenir Déu en la boca i el diable en el cor, tenir mel a la boca i fel al cor, cap d’ovella i garres de llop, tenir paraules de sant i obres de diable, parlar d’ovella i mossegar de llop, ungles de gat i cara de beat

[Alcoi (A-M)]

tenir paraules de sant i obres de diable SV, es diu referint-se a les persones que acullen o despatxen la gent molt amablement, però obren sense contemplacions i procurant perjudicar-la (A-M)

Ell amb mi ha tingut paraules de sant i obres de diable, és un hipòcrita

parlar d’ovella i mossegar de llop, cap d’ovella i garres de llop, cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes, tenir cara d’ovella i urpes de llop, tenir Déu en la boca i el diable en el cor, tenir mel a la boca i fel al cor

tirar la pedra i amagar la mà SCoord, actuar d’amagat / obrar hipòcritament (R-M, A-M)

Mai no es compromet acusant ningú obertament; tira la pedra i amaga la mà; és un murri i un hipòcrita (R-M)

tenir cara d’ovella i urpes de llop, amagar ses ungles com es moixos, fer la puta i la Ramoneta

respirar per boca d’altri (p.ext.), treball de sapa (p.ext.), fer-se el longuis (p.ext.), treball de sapa (p.ext.)

ungles de gat i cara de beat SCoord, es diu dels hipòcrites, que fingeixen amor i procuren fer mal

És un noi que té ungles de gat i cara de beat; no te’n refiïs

cap d’ovella i garres de llop, tenir paraules d’ovella i fets de llop, tenir cara d’ovella i urpes de llop, parlar d’ovella i mossegar de llop