HEREDITARI

venir de família SV, ésser consubstancial (R-M)

Això ve de família / L’afecció a la música li ve de família; el seu pare era un bon concertista de piano i la seva mare havia estudiat cant (*, R-M)

venir-ne de mena, venir de regàlia

mamar (alguna cosa) amb la llet (p.ext.), ésser fill de son pare (p.ext.), ésser de família (p.ext.)

venir de regàlia SV, ésser consubstancial, hereditari, que passa de pares a fills

Això ve de regàlia / Em sembla que la seva simpatia li ve de regàlia, els seus pares i la seva àvia ja n’eren molt, d’agradables (A-M, *)

venir de família, venir-ne de mena

venir de raguèlia (Moianès)

venir-ne de mena SV, ésser consubstancial (R-M)

Es vol aprimar, perquè diu que està massa gras; però és que ja en ve de mena; a casa seva tots ho són / De porc i de senyor se n’ha de venir de mena (R-M, EC)

venir de família, venir de regàlia

mamar (alguna cosa) amb la llet (p.ext.), tenir fusta de (p.ext.), ésser fill de son pare (p.ext.)