HABITUAT

tenir esversada (alguna cosa) SV, ésser pràctic en l’ús d’alguna cosa (EC)

Té esversat el que ha de fer en aquesta feina; per això mai no s’equivoca / Té la moto ben esversada, no pateixis (També s’usa amb els modificador ben o amb els quantificadors bastant, força, molt, prou, etc. en posició preadjectival)

tenir (algú o alguna cosa) apamat (p.ext.), tenir-hi la mà trencada (p.ext.), tenir (alguna cosa) per la mà (p.ext.), conèixer tots els pèls i senyals (d’alguna cosa) (p.ext.), prendre el corrent (p.ext.)