HÒSTIA

el cos de Jesucrist SD, l’hòstia consagrada (EC)

Quan fas la comunió el capellà t’ofereix el cos de Jesucrist (També s’usa amb la forma el cos de Crist)

el pa de vida, el sant sagrament

rebre Déu (p.ext.), pa d’àngel (p.ext.)

el sant sagrament SD, hòstia consagrada (EC)

El capellà va treure el sant sagrament / No va participar en la celebració del santíssim sagrament (També s’usa amb la forma el santíssim sagrament)

el cos de Jesucrist

rebre Déu (p.ext.), els sants misteris (p.ext.)

pa d’àngel SN, làmina molt prima de pa àzim de la qual es fan les hòsties, s’envolten alguns torrons, etc. (IEC)

Li agraden molt els torrons d’Alacant perquè tenen pa d’àngel a la part exterior

el cos de Jesucrist (p.ext.)