HÀBIL

demanar dits SV, requerir habilitat manual (EC)

Si vols t’ajudem, però ja t’aviso que aquest treball demana dits, i nosaltres no tenim manetes

voler dits

ésser un manetes (p.ext.)

el més pintat SD, el més hàbil, apte, experimentat (IEC)

El més pintat per fer de delegat és ell

tenir (alguna cosa) per la mà (p.ext.), tenir-hi la mà trencada (p.ext.), tenir bones mans (p.ext.)

ésser un manetes SV, ésser molt traçut

El teu pare és un manetes: ens va arreglar l’aparell de música en un tres i no res (També s’usa amb la forma ésser molt manetes)

tenir manetes, tenir mà, tenir bones mans, tenir dits, tenir mans de fada, tenir mans de plata, tenir ungles, ésser un artista

tenir grapes en comptes de mans (ant.), demanar dits (p.ext.)

ésser un peix que es porta l’oli SV, ésser molt viu o ben dotat per reeixir (A-M)

No et preocupis per ell; és un peix que es porta l’oli i de tot se’n sabrà sortir (També s’usa amb la forma ésser un peix que es duu l’oli) (R-M)

pensar-se-les totes, saber treure sang d’un cos mort

no saber què es pesca (ant.)

no ésser manxol SV, ésser expert, poder valer-se / ésser apte per a fer una cosa, no ésser impotent per a repel·lir una agressió, etc. (R-M, EC)

No cal que li estiguis sempre a sobre perquè faci les coses: no és manxol i ja se’n sortirà tot sol

no ésser coix ni manxol, pensar-se-les totes

ésser un zero a l’esquerra (ant.)

saber-ne de cada mà SV, ésser molt hàbil (R-M)

Que si hi té pràctica, en la mecànica? En sap de cada mà; mai no he vist ningú més traçut que ell (R-M)

tenir (alguna cosa) pel cap dels dits, tenir (alguna cosa) per la mà, tenir (alguna cosa) per la punta dels dits

saber treure sang d’un cos mort SV, ésser molt hàbil (Fr)

En Pere és un geni, fins i tot sabria treure sang d’un cos mort

ésser un peix que es porta l’oli

no saber què es pesca (ant.), ficar-se per un cós d’agulla (p.ext.)

tenir bones mans SV, tenir habilitat, destresa (IEC)

Té bones mans per a pintar; és un artista / Ben segur que t’ho adobarà; té bones mans / És hàbil: té molt bones mans (També s’usa amb el quantificador molt en posició postverbal) (R-M, R-M, *)

tenir mans de fada, tenir dits, tenir mà, tenir-hi la mà trencada, ésser un manetes, tenir manetes, tenir mans de plata, tenir ungles, tenir bona grapa, ésser un artista

males mans (ant.), tenir grapes en comptes de mans (ant.), ésser el sastre dels gegants (ant.), el més pintat (p.ext.)

tenir dits SV, ésser hàbil en manipulacions delicades (música, cirurgia, treballs artístics) / ser hàbil manualment (R-M, EC)

No es pot negar que té dits; la seva interpretació de Chopin és immillorable / En Joan té ditets per fer pastissos (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal i amb el diminutiu ditet) (R-M, *)

tenir bones mans, tenir-hi la mà trencada, tenir mans de plata, ésser un manetes, tenir mans de fada, tenir ungles

tenir grapes en comptes de mans (ant.)

tenir esversada (alguna cosa) SV, ésser pràctic en l’ús d’alguna cosa (IEC)

Té esversat el que ha de fer amb la màquina / No es farà mal amb el cotxe: el té prou esversat (També s’usa amb el modificador ben o amb els quantificadors bastant, força, molt, prou, etc. en posició preadjectival) (*, EC)

tenir (algú o alguna cosa) apamat (p.ext.), tenir-hi la mà trencada (p.ext.), tenir (alguna cosa) per la mà (p.ext.), conèixer tots els pèls i senyals (d’alguna cosa) (p.ext.), tenir-hi call (p.ext.)

tenir-hi la mà trencada SV, ésser molt hàbil o expert / estar molt versat en una cosa, tenir-ne molta pràctica / tenir-hi habilitat i pràctica (R-M, IEC, EC)

Hi té la mà trencada, a fer ceràmica, i mira que mai no ha fet cap curset per aprendre’n

tenir (alguna cosa) pel cap dels dits, tenir el cul pelat (de fer alguna cosa), tenir bones mans, tenir dits, tenir ungles, tenir (alguna cosa) per la mà, tenir (alguna cosa) per la punta dels dits

tenir-hi les mans trencades (v.f.), trencar-se la mà (p.ext.), posar-hi call (p.ext.), tenir mà (p.ext.), tenir-hi call (p.ext.), el més pintat (p.ext.), tenir esversada (alguna cosa) (p.ext.), estar curat d’espants (p.ext.)

tenir mà SV, tenir molta habilitat o moltes maneres d’actuar (A-M)

Té mà per a la cuina / Té molta mà i segur que el podrà convèncer, confia en ell (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal o amb els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal)

tenir mà esquerra, ésser un manetes, tenir bones mans, tenir manetes, tenir mans de plata

tenir-hi la mà trencada (p.ext.), treballar com una fada (p.ext.)

tenir mà esquerra SV, saber fer les coses amb diplomàcia / tenir tacte i habilitat en el tracte amb la gent / tenir habilitat per a aconseguir les coses indirectament (R-M, IEC, EC)

Deixa-ho a les seves mans; és un home que té mà esquerra i sabrà com aconseguir el que vols / Té molta mà esquerra i li va saber dir tot el que calia sense que l’altre s’ofengués / L’has de tractar amb mà esquerra (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal i amb la forma amb mà esquerra) (R-M, R-M, *)

tenir mà

amb bones paraules (p.ext.)

tenir mans de fada SV, tenir mans hàbils (R-M)

Aquesta noia té mans de fada per tallar camafeus; fa meravelles (R-M)

tenir mans de plata, tenir manetes, tenir bones mans, ésser un manetes, tenir dits, tenir ungles

tenir grapes en comptes de mans (ant.), ésser un butxaques (ant.), treballar com una fada (p.ext.)

tenir mans de plata SV, tenir habilitat (R-M)

Tinc un operari que té mans de plata per a la radiotècnica; fa uns muntatges d’aparells que són l’admiració dels entesos (R-M)

tenir mans de fada, tenir dits, tenir mà, ésser un manetes, tenir bones mans, tenir manetes, tenir ungles, tenir bona grapa

tenir grapes en comptes de mans (ant.), males mans (ant.)

tenir (alguna cosa) per la mà SV, tenir pràctica en alguna cosa, ésser-hi hàbil / tenir algú pràctica, habilitat, a fer alguna cosa (IEC, EC)

Tu que ho tens per la mà, hauries de cosir-me aquesta butxaca; jo no ho he fet mai i no me’n sortiria / Té aquesta tècnica molt per la mà (També s’usa amb el quantificador molt davant del complement preposicional) (R-M, *)

tenir (alguna cosa) pel cap dels dits, tenir-hi la mà trencada, saber-ne de cada mà, tenir (alguna cosa) per la punta dels dits

el més pintat (p.ext.), tenir esversada (alguna cosa) (p.ext.)

tenir ungles SV, tenir molta habilitat (A-M)

Aquest noi té ungles per a fer certs treballs manuals

ésser un manetes, tenir bones mans, tenir dits, tenir manetes, tenir mans de fada, tenir mans de plata, tenir-hi la mà trencada

tenir grapes en comptes de mans (ant.)

voler dits SV, requerir habilitat manual (EC)

Aquest tipus de feines volen dits, s’ha de ser hàbil

demanar dits