GUSTOSAMENT

amb molt de gust SP, gustosament / amb satisfacció (R-M, *)

Li ensenyaré amb molt de gust tots aquells llibres que li interessin / Voleu donar-m’ho, si us plau? Amb molt de gust (R-M, EC)

de grat, de bona gana, de cor, de gust, a mans besades, amb els braços oberts

de mala gana (ant.), a contracor (ant.), prendre (algú o alguna cosa) en grat (p.ext.), prendre la bona voluntat (p.ext.)