GUIAR

donar la voga SV, servir de norma als altres remadors en el maneig del rem, o en els temps de vogar, talment que tots es moguin al mateix ritme (IEC)

Necessitem algú que vulgui donar la voga