GUERRER

home d’armes SN, guerrer que en els exèrcits medievals anava amb dos o tres arquers, un escuder, un patge i un vailet (EC)

Antigament ésser home d’armes era tot un honor

gent d’armes (p.ext.)