GUARINT-SE

en convalescència SP, període entre la cessació d’una malaltia i la completa restauració de la salut (IEC)

Entrar en convalescència / El van operar el mes passat i ara està en convalescència (IEC, *)

en tractament (p.ext.)