GUARDERIA

casa bressol SN, institució en què hom atén els infants mentre treballen llurs mares (IEC)

Porta el nen a la casa bressol, abans d’anar a la feina, i el va a buscar quan en surt

jardí d’infants, escola bressol, llar d’infants

escola bressol SN, jardí d’infants / centre en què es té cura d’infants d’edat preescolar (IEC, *)

Als dos anys ja el portaré a l’escola bressol, ara no, que és massa petit

jardí d’infants, llar d’infants, casa bressol

jardí d’infants SN, centre en què es té cura d’infants d’edat preescolar (IEC)

Portaré els nens al jardí d’infants / Els nens i nenes del jardí d’infància es disfressaran de margarides per Carnestoltes (També s’usa amb la forma jardí d’infància)

escola bressol, llar d’infants, casa bressol

llar d’infants SN, centre dedicat a tenir cura dels infants (T)

Porta el nen a una llar d’infants perquè s’acostumi a relacionar-se amb altres nens

jardí d’infants, escola bressol, casa bressol