GUARDAR-SE

estimar-se la pell SV, salvaguardar-se / ésser prudent, preservar-se (R-M, *)

Si t’estimes la pell, no facis aquests equilibris tan arriscats; pots matar-te / No fa mai excessos amb la seva salut; s’estima la pell; ja viurà anys! (R-M)