GUARDAR

posar (alguna cosa) en decant SV, decantar alguna cosa, posar-la a un costat, guardar-la (IEC)

Posa el producte en decant

posar (alguna cosa) de banda

tenir (alguna cosa) en guarda SV, tenir per guardar (EC)

Tenia moltes coses seves en guarda / Té en guarda tots els records d’aquella antiga relació amb en Víctor

donar (alguna cosa) en guarda (a algú) (inv.)